Дома

ГРАЃАНСКИ СПЕКТАР

АКТИВНОСТИ

Преглед на нашите скорешни активности

Обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации

Четиринаесетина претставници од граѓански организации викендов во Скопје се обучуваа како да истражуваат, собираат и обработуваат податоци за нивните анализи. Центар За Аудиовизуелни Уметности Community Center of Struga Municipality Граѓанска...

Прочитај повеќе

РЦС „Спектар“ и Општина Крива Паланка потпишаа Меморандум за реализација на граѓански приоритети 2023-2025

РЦС„Спектар“ и Општина Крива Паланка потпишаа Меморандум за реализација на граѓански приоритети во периодот 2023-2025  година, што произлегоа во консултација со граѓаните. Меморандумот беше потпишан на јавна дебата која се...

Прочитај повеќе

Работилница за младински активизам и младински политики

РЦС „Спектар“, во соработка со Локалниот младински совет и СОУ„Ѓорче Петров“, организираше работилница за младинскиот активизам и младинските политики, како и за идентификување на потребите и интересите на средношколците. Претставниците...

Прочитај повеќе

РЦС„Спектар“ го промовира зајакнувањето на граѓанскиот сектор и создавањето на овозможувачка околина за граѓанско делување !!!

Вашите предлози, идеи, иницијативи и акции

Проекти

Проекти во тек, и проекти кои се завршени.

Спроведување на одржливи решенија за поддршка на економскиот развој на целиот прекуграничен регион преку создавање на заеднички иницијативи за претприемништво меѓу младите во областа на туризмот.

СТЕПС-Поддршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот

ИПА Програма за прекугранична  соработка  Бугарија-Македонија  2007-2013 CCI № 2007CB16IPO007-2011-2-02       Во соработка и партнерство со Здружението „Евроинтегра” – огранок  Кресна – Сандански и Сојузот на енолозите во Бугарија –...

Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино- начин за прекуграничен економски развој

Наши партнери и соработници

Чест ни е да ги спомнеме и нашите партнери во активностите и проектите на кои работиме.