Дома

ГРАЃАНСКИ СПЕКТАР

АКТИВНОСТИ

Преглед на нашите скорешни активности

Анализа-Вклученост на лицата со попреченост во јавниот живот на општина Крива Паланка

Лицата со попреченост во општина Крива Паланка се уште немаат доволно услови и можности заостварување на своите граѓански и политички права, ниту имаат доволно можности активно даучествуваат во јавниот и...

Прочитај повеќе

Лицата со попреченост бараат пристап, вработување и комуникација со заедницата

Се уште има физички бариери, недоволна вклученост во креирањето на локалните политики, ограничени можности за вработување, а најголем проблем е осаменоста и затвореноста на лицата со попреченост. Ова се главните...

Прочитај повеќе

Обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации

Четиринаесетина претставници од граѓански организации викендов во Скопје се обучуваа како да истражуваат, собираат и обработуваат податоци за нивните анализи. Центар За Аудиовизуелни Уметности Community Center of Struga Municipality Граѓанска...

Прочитај повеќе

РЦС„Спектар“ го промовира зајакнувањето на граѓанскиот сектор и создавањето на овозможувачка околина за граѓанско делување !!!

Вашите предлози, идеи, иницијативи и акции

Проекти

Проекти во тек, и проекти кои се завршени.

Спроведување на одржливи решенија за поддршка на економскиот развој на целиот прекуграничен регион преку создавање на заеднички иницијативи за претприемништво меѓу младите во областа на туризмот.

СТЕПС-Поддршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот

ИПА Програма за прекугранична  соработка  Бугарија-Македонија  2007-2013 CCI № 2007CB16IPO007-2011-2-02       Во соработка и партнерство со Здружението „Евроинтегра” – огранок  Кресна – Сандански и Сојузот на енолозите во Бугарија –...

Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино- начин за прекуграничен економски развој

Наши партнери и соработници

Чест ни е да ги спомнеме и нашите партнери во активностите и проектите на кои работиме.