Дома

ГРАЃАНСКИ СПЕКТАР

АКТИВНОСТИ

Преглед на нашите скорешни активности

Едукативно-креативен колаж за подобро ментално здравје

РЦС Спектар, во соработка со ООУ„Илинден“ Крива Паланка, започнува со реализација на проектот „Едукативно-креативен колаж за подобро ментално здравје“, кој има за цел да обезбеди овозможувачка околина за заштита и...

Прочитај повеќе

Здружени за активно граѓанство

Програмата „Здружени за активно граѓанство“ на НВО Инфоцентарот, поддржана од Европската Унија, континуирано соработува и ги охрабрува локалните граѓански организации да ги мобилизираат граѓаните и да се залагаат за партиципативна демократија...

Прочитај повеќе

РЦС„Спектар“ го промовира зајакнувањето на граѓанскиот сектор и создавањето на овозможувачка околина за граѓанско делување !!!

Вашите предлози, идеи, иницијативи и акции

Проекти

Проекти во тек, и проекти кои се завршени.

РЦС Спектар, во соработка со ООУ„Илинден“ Крива Паланка, започнува со реализација на проектот „Едукативно-креативен колаж за подобро ментално здравје“, кој има за цел да обезбеди овозможувачка околина за заштита и...

Едукативно-креативен колаж за подобро ментално здравје

Спроведување на одржливи решенија за поддршка на економскиот развој на целиот прекуграничен регион преку создавање на заеднички иницијативи за претприемништво меѓу младите во областа на туризмот.

СТЕПС-Поддршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот

Наши партнери и соработници

Чест ни е да ги спомнеме и нашите партнери во активностите и проектите на кои работиме.