Активности

На 1 јули 2021 година, во Куманово, се одржаа две работилници за зајакнување и зголемување на ефикасноста  на локалните инспекциски служби од општините во Североисточниот регион. Теми на работилниците беа:...

Одржани првите работилници за зајакнување на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион

Мониторинг на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините за време на Ковид-19 Набљудувањето на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и Неготино, во време на...

Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество

РЦС Спектар со поддршка на НВО Инфоцентар доби нова веб страница за промоција на своите активности НВО Инфоцентарот, на 25 декември 2020, ја одржа последната годинешна работилница за подготовка на...

НВО Инфоцентар: Наскоро нови интернет-страници на пет локални организации!

Стапете во контакт со нас

ул. Св. Јоаким Осоговски 159 (Зграда на Црвен Крст) – Крива Паланка     тел: 078-323-379