Активности

Граѓаните на општина Крива Паланка денеска имаа можност да разговараат со локалните инспектори за сите прашања, дилеми и проблеми од инспекцискиот надзор на отворена средба која се одржа во  општината....

Отворена средба на граѓаните со локалната инспекциска служба во Крива Паланка

Граѓаните треба да соработуваат со локалните инспекциски служби и заеднички да се вложуваат напори за  решавање на проблемите и предизвиците во локалната заедница,  во интерес на подобри услуги и задоволување...

ГРАЃАНИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ОД КУМАНОВО ДИСКУТИРАА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ

Стапете во контакт со нас

ул. Св. Јоаким Осоговски 159 (Зграда на Црвен Крст) – Крива Паланка     тел: 078-323-379