Активности

Мониторинг на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините за време на Ковид-19 Набљудувањето на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и Неготино, во време на...

Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество

РЦС Спектар со поддршка на НВО Инфоцентар доби нова веб страница за промоција на своите активности НВО Инфоцентарот, на 25 декември 2020, ја одржа последната годинешна работилница за подготовка на...

НВО Инфоцентар: Наскоро нови интернет-страници на пет локални организации!

НВО Инфоцентарот, во соработка со Општина Крива Паланка и РЦС Спектар, на 15 декември, организираше онлајн дебата за ефикасноста и независноста на локалниот инспекциски надзор, на која учествуваа претставници од...

Дебата за предизвиците на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион

Стапете во контакт со нас

ул. Св. Јоаким Осоговски 159 (Зграда на Црвен Крст) – Крива Паланка     тел: 078-323-379