RCC Spectar

Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество

Мониторинг на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините за време на Ковид-19 Набљудувањето на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и Неготино, во време на пандемијата КОВИД-19, покажа дека локалните власти треба да ја зајакнат транспарентноста и отчетноста на својата работа особено во спроведувањето на постапките и трошењето на буџетските …

Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество Read More »

НВО Инфоцентар: Наскоро нови интернет-страници на пет локални организации!

РЦС Спектар со поддршка на НВО Инфоцентар доби нова веб страница за промоција на своите активности НВО Инфоцентарот, на 25 декември 2020, ја одржа последната годинешна работилница за подготовка на интерет-страниците на пет локални организации од Крива Паланка, Неготино и Велес – Спектар, Норге Ве, Цик-Цак, СПО КУЛ и АКТИВО. Во текот на годината беа …

НВО Инфоцентар: Наскоро нови интернет-страници на пет локални организации! Read More »

Дебата за предизвиците на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион

НВО Инфоцентарот, во соработка со Општина Крива Паланка и РЦС Спектар, на 15 декември, организираше онлајн дебата за ефикасноста и независноста на локалниот инспекциски надзор, на која учествуваа претставници од 6 општини од Североисточниот регион… НВО Инфоцентарот, во соработка со општина Крива Паланка и РЦС Спектар, на 15 декември 2020 година, организираше онлајн дебата „Како …

Дебата за предизвиците на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион Read More »

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД ВО КРИВА ПАЛАНКА

РЦС„Спектар“, во соработка  со НВО Инфоцентар, општина Крива Паланка и ЈП „Комуналец“, на 25.11.2020 година, спроведе јавна расправа „Управување со отпад во Крива Паланка- услуги и соработка со граѓаните“ на ЗООМ платформата.             Целта на јавната расправа беше да се утврдат расположивите ресурси и потребите за подобрување на управувањето со отпадот во Крива Паланка, како …

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД ВО КРИВА ПАЛАНКА Read More »

ФОКУС ДИСКУСИИ ЗА КОВИД ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ

На 16 октомври годинава, РЦС„Спектар“ организираше фокус дискусии со претставници на локалната самоуправа, локалните и државни институции, НВО секторот, месните заедници, бизнис заедницата и граѓаните од општина Крива Паланка. Целта беше согледување на проблемите, предизвиците и потребите во услови на пандемија, како и капацитетите на општината, институциите и организациите за справување со здравствената криза. Од …

ФОКУС ДИСКУСИИ ЗА КОВИД ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ Read More »