Одржани првите работилници за зајакнување на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион

На 1 јули 2021 година, во Куманово, се одржаа две работилници за зајакнување и зголемување на ефикасноста  на локалните инспекциски служби од општините во Североисточниот регион. Теми на работилниците беа: Зајакнување на соработката меѓу Инспекцискиот совет и локалните инспектори – Законoт за инспекциски надзор и општините; и Како до ефикасна инспекциска служба на локално ниво?, …

Одржани првите работилници за зајакнување на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион Read More »