Контакт

Седиште

Ул. Никола Тесла 57 

1330 Крива Паланка, Р.С. Македонија

+389 (78) 323 379

spectar.kp@gmail.com

Стапете во контакт со нас

ул. Св. Јоаким Осоговски 159 (Зграда на Црвен Крст) – Крива Паланка     тел: 078-323-379