Не кулирај – Волонтирај и креирај!

РЦС Спектар, во соработка со ЛУ Градски музеј Крива Паланка, го реализира проектот „Не кулирај – Волонтирај и креирај!“, кој има за цел да  создаде можности  за волонтирање и младински активизам , за  да можат младите да развиваат и реализираат сопствени идеи и иницијативи.

Постигнувањето на целите се остварува преку вклучување на младите  во волонтерски активности за истражување на  нематеријалното културно  наследство и изработка на серија приказни кои ќе останат во трајната збирка на музејската установа, со што ќе дадат придонес  за вредностите на локалната заедница.

Општа цел

Развиена младинска партиципација и младински активизам и волонтеризам.

Конкретна цел

Создавање можности за волонтерство и активизам на младите од 15-19 години преку соработка со Градскиот музеј од Крива Паланка.

Очекувани резултати

1.Зголемени познавања на младите за значењето на волонтерството и активизмот

2.Поттикнати лидерски вештини кај младите

3.Младински  придонес  кон трајни вредности на локалната заедница

Период на имплементација:  15.01.- 15.07.2024

Лице за контакт за повеќе информации:  Жаклина Цветковска, 070/272-006

Проектот„Не кулирај – Волонтирај и креирај!“на РЦС СПЕКТАР Крива Паланка  се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Проектот „Не кулирај – Волонтирај и креирај!“, е кофинансиран од Општина Крива Паланка.