Работилница за локални инспекциски служби во Источниот регион

На 15 април 2022 во Штип се одржа втората работилница за локалните инспектори од Источниот регион на тема „Како до ефикасна инспекциска служба на локално ниво? – Примена на Законот за прекршоците“. Работилницата е дел од проектот „Локални инспекциски служби во интерес на граѓаните“, финансиран од програмата Цивика мобилитас, а го спроведуваме со партнерите РЦС Спектар-Крива Паланка /Association Regional center of cooperation SPECTAR и Центарот на заедницата на општина Струга Community Center of Struga Municipality