Активности

Дебата за предизвиците на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион

НВО Инфоцентарот, во соработка со Општина Крива Паланка и РЦС Спектар, на 15 декември, организираше онлајн дебата за ефикасноста и независноста на локалниот инспекциски надзор, на која учествуваа претставници од 6 општини од Североисточниот регион… НВО Инфоцентарот, во соработка со општина Крива Паланка и РЦС Спектар, на 15 декември 2020 година, организираше онлајн дебата „Како …

Дебата за предизвиците на локалните инспекциски служби во Североисточниот регион Read More »

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД ВО КРИВА ПАЛАНКА

РЦС„Спектар“, во соработка  со НВО Инфоцентар, општина Крива Паланка и ЈП „Комуналец“, на 25.11.2020 година, спроведе јавна расправа „Управување со отпад во Крива Паланка- услуги и соработка со граѓаните“ на ЗООМ платформата.             Целта на јавната расправа беше да се утврдат расположивите ресурси и потребите за подобрување на управувањето со отпадот во Крива Паланка, како …

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД ВО КРИВА ПАЛАНКА Read More »

ФОКУС ДИСКУСИИ ЗА КОВИД ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ

На 16 октомври годинава, РЦС„Спектар“ организираше фокус дискусии со претставници на локалната самоуправа, локалните и државни институции, НВО секторот, месните заедници, бизнис заедницата и граѓаните од општина Крива Паланка. Целта беше согледување на проблемите, предизвиците и потребите во услови на пандемија, како и капацитетите на општината, институциите и организациите за справување со здравствената криза. Од …

ФОКУС ДИСКУСИИ ЗА КОВИД ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ Read More »

ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УКАЖУВАЧИ

Претставници на РЦС„Спектар“, „Норгес Вел„ и Центарот за аудиовизуелни уметности од Крива Паланка, на 13 октомври 2020 година, присуствуваа на работилница во Велес, која беше посветена на примената на законот за укажувачи. Работилницата ја организираше „Транспарентност Македонија“, во соработка со НВО Инфоцентар, во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупцијата: Коалиција за нулта …

ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УКАЖУВАЧИ Read More »