Обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации

Четиринаесетина претставници од граѓански организации викендов во Скопје се обучуваа како да истражуваат, собираат и обработуваат податоци за нивните анализи.

Центар За Аудиовизуелни Уметности Community Center of Struga Municipality Граѓанска иницијатива на жени – ГИЖ Свети Николе Хуманитарно Здружение Мајка – Куманово Center for Education and Development – CEDZdruzenie Radika-DeAKTIVO- Center for active citizens Mladinski Kulturen Centar – Bitola/Youth Cultural Center – Bitola Гласен Текстилец Зеукстритон РЦС Спектар✅️

Обуката е дел од годишна програма на НВО Инфоцентарот за јакнење на капацитетите на граѓанските организации, која се спроведува преку проектите „Здружени за активно граѓанство“ поддржан од Европската Унија и „Активни граѓани за партиципативна демократија на локално ниво“ поддржан од Меѓународниот центар Улоф Палме.

#AlliancesForActiveCitizenry#ЗдружениЗаАктивноГраѓанство#АctiveCitizensParticipatoryDemocracy#АктивниГраѓаниПартиципативнаДемократија#OlofPalme#SIDA#EU