RCC Spectar

СТЕПС-Поддршка на претприемништвото и популаризирање на услугите во туризмот

Спроведување на одржливи решенија за поддршка на економскиот развој на целиот прекуграничен регион преку создавање на заеднички иницијативи за претприемништво меѓу младите во областа на туризмот.

Претприемачки клуб

ИПА БГ-МК 2007-2013 Реф. 2007CB16IPO007-2012-3-011Период на имплементација: 19.12.2013 -18.12.2014 година Здружението СПЕКТАР од Крива Паланка и Бугарската менаџмент асоцијација го реализираа проектот “Претприемачки клуб“ , како дел од ИПА “Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2007-2013”, кофинансиран од Европската унија. Активностите се спроведуваа на територијата на  Североисточниот регион во Република Македонија и Областа Благоевград во Република …

Претприемачки клуб Read More »

Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино- начин за прекуграничен економски развој

ИПА Програма за прекугранична  соработка  Бугарија-Македонија  2007-2013 CCI № 2007CB16IPO007-2011-2-02       Во соработка и партнерство со Здружението „Евроинтегра” – огранок  Кресна – Сандански и Сојузот на енолозите во Бугарија – огранок Благоевград, Здружението“Регионален центар за соработка СПЕКТАР“-Крива Паланка го спроведе проектот, чија главна цел беше  придонес кон подобар економски развој на бугарско-македонскиот прекуграничен регион, преку …

Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино- начин за прекуграничен економски развој Read More »